Megfigyelések   Szerkesztések


   Külső feladatok   Kurzusok

  ¤ Mérnökórák
  ¤ Felületek és Anyagok
 
¤ Alakok és Mozdulatok


   Tanulmányok
 

ALAKOK ÉS MOZDULATOK

Látványtervek Kelléktára
(Kurzus Negyedéves Építészhallgatóknak)

 
ÜTEMTERV


 1.   Bevezető előadás (Célkitűzéseink, a tanfolyam módszere;         technikai minták bemutatása; a félév végén beadandó         A/4-es füzet tartalmának ismertetése)

 2.   Fej-rajz I. (A fej szerkezete - gipsz)

 3.   Fej-rajz II. (élő modell)

 4.   Alakrajz I. (A figura szerkezete - gipsz)

 5.   Alakrajz II. (élő modell)

 6.   Öltözetek (Drapéria-tanulmányok, jelmez-rajz)

 7.   Mozdulat-rajz I. (álló krokik)

 8.   Mozdulat-rajz II. (ülő krokik)

 9.   Mozdulat-rajz III. (fekvő krokik)

10. Tevékenységek (jellemző mozdulatokkal történő) rajzbeli         kifejezése

11. Lelkiállapotok (jellemző mozdulatokkal történő) rajzbeli         kifejezése

12. Nedves technikák (Lavírozás, színes alapok és fehér         kiemelések)

 13.   A tömeg ábrázolása (külső helyszínek)

 14. Féléves zárófeladat (Összegyűjtött figuráink kollázs-technikával történő beillesztése egy - vetületeivel          meghatározandó - "háttér-színpad" látványába)

 15. Választható házi feladatok: a) Tanulmányok az emberi testről: arc- és kéz-kifejezések, az arc részei,          fejtartások, ill. b) Épületszobrászat, ornamentika (dombormű, oszlopfő, attika, korlát, dísz-kút, burkolat, rács,          kandeláber)

     A tanfolyam célja     A hatásos távlati kép verseny-szerepet játszik a tervezés piacán. Gyakran kerül a terv-dokumentáció címlapjára. Az egyetemen még csak osztályzatokról, vagy ösztöndíjak sorsáról van szó, később azonban pályázati helyezések, végső soron pedig gondolataink megvalósulása, a megrendelő bizalmának elnyerése függhet tőle!
     A perspektíva megelevenedik, ha az épület-témához kapcsolódó jelenetet is tartalmaz. Minden funkcióhoz jellemző figurákat és eszközöket válogathatunk ki. Ezek a helyzetek (életképek) tervezett környezetükbe illesztendő alakokból és tárgyakból állnak Életképek létrehozásához az összetevő elemek előzetes tanulmányozása szükséges. Különböző épületfajták távlat-rajzához karakteres figurák, tárgyak és (ezek párosításából) a tervezett funkciókat megszemélyesítő jelenetek rendezhetők meg.
     A látványtervet benépesítő alakok egy része főszereplő, a többiek zsáner-figurák. Ez utóbbiak megjelenítése a hangulat színesítését szolgálja. Mértékletes alkalmazásukkal a művész érzelmi kapcsolatot létesít a terv és a szemlélő között, abban a reményben, hogy az ötlet egyszer majd megvalósul.
     Minél több tető-felület van a látképen, annál apróbbak lesznek a figurák. Az átnézeti épület-csoportok, beépítési tervek kedvéért készülő madártávlati képek gyakran népesülnek be léggömbökkel és sárkányrepülőkkel. A hagyomány szerint utcaképeink előterében - rajzoló-festő alakjában - néha maga a művész is megjelenik..
     Tételezzük fel, hogy jó a terv és hiteles a távlati kép szerkezete is. Helyesen megválasztott grafikai eszközeinkkel fokozhatjuk megrendelőnkben az érdeklődést! Munkánk akkor igazán hatásos, ha a két-dimenziós látványterv megelevenedik. Perspektívánk szélesre tárja színpadának mélységét. Legyünk képesek saját tervünk perspektíváján biztonsággal elhelyezni néhány léptékadó figurát! Ez meghirdetett tanfolyamunk küszöb-szintje.

     A tanfolyam módszere: Miután a rajzteremben gipsz-szobrokon az emberi alak és fej fő arányait nagy vonalakban megismertük, a "gyors-vázolás" technikáját mozdulat-krokizással gyakoroljuk. Kipróbáljuk a ceruza, tus és filctollak mellett az elfektetve is használható pitt-krétát is, amellyel vonal és tónus szinte azonos mozdulattal hozható létre. Az embereket először várakozás közben figyeljük meg (pl. buszmegállókban). Később megpróbáljuk a sokadalom ábrázolását is. A tömeget alkotó figurákat valamelyik bevásároló-központ galériájáról letekintve választjuk ki.

     Gyors-rajzolás technikája a mozgólépcsőn: mozgásban lévő járókelőket ismétlődő részleteikből rakhatjuk össze. Így pl. egy mozgólépcsőn szinte mindenki hasonló helyzetben fogja a korlátot. Amikor a felső lépcsőfokra érkező figurát rajzoljuk, az elsőről vesszük a jellemző test-tartást, a következőről pedig a további részeket. Az egyik adja a karok helyzetét, a másik a felsőtestet ruhástól, a harmadik a kabát alját, a sokadik a gallért, a lábat, a csizmát, s végül a fejet s a kalapot. A fentiek szerint a tömeg alap-figurája egy folyamatosan azonos helyzetbe kerülő ember alkatrészeiből gyúrható össze Technikai célunk tehát különböző helyzetek megjelenítése.


               Összefoglaló képletben:

Figura + Mozdulat + Kellékek + Helyszín = Jellemző helyzet


     Kiegészítésképpen foglalkozunk néhány tónusos technikával is (pl. lavírozás, pittkréta, sanguine). Érintjük a kollázs műfaját is. Fontos választási szempont a sokszorosíthatóság is.


     Számonkérés: A gyakorlatokon való részvételt a jelenléti ív igazolja. Féléves jegyet és aláírást a szemeszter végén beadandó, A/4-es méretű, min. 16 oldalas, bekötött füzettel lehet szerezni. A füzet tartalma: rajztermi ill. külső helyszínek legjobb munkái, házi feladatok és a kihajtható, féléves zárófeladat lapja (A/3).


          Általános óravázlat

                    I . A Feladat Körüljárása

                                      •Történeti példák
                                      •Elméleti rész

        II . Helyszíni Gyakorlatok

                                      •Technikai bemutató
                                      •Természet utáni önálló rajzolás
                                      •Gyűjtőmunka, a részletek feldolgozása

                   III . Konzultáció, kísérletezés, értékelés


     RÉSZLETES TANMENET


Fej-tan (2-3)

A) Gipsz - B) Élő model


A Téma Körüljárása
    •     Művészettörténeti példák
    •     Elméleti rész (A fej szerkezete)
    •     Saját minták

Helyszíni gyakorlat
    •     Technikai bemutató (ceruza, toll,            szén, pitt-kréta, vastag irón,            filctoll,)
    •     Önálló munka, természet után            (Profil, félprofil, szemből, alulról,            felülről)
    •     Otthoni feladat (Önarckép-            részletek tükörből)

Előzmények
    •     Csendélet (tojás rajz, drapéria)
    •     Gömb és henger (tónus-            tanulmányok)
    •     Sík-felbontásos módszer (Dürer)
    •     Íves felületek metszésvonalai
   A fej-forma szerkezete

       •     Formai egyszerűsítések (nyak = henger; fej = gömb, tojás; váll = hurkák)
       •     Tengelyek, síkok, alap-helyzetekben ill. elmozdítva
       •     Fej-metszetek (ellipszisek) különböző fej-tartásokban
       •     Rá- és alálátás az ívekre (Leonardo - példa)

A koponya (arc- és agy-koponya aránya, nézetek, metszet)
Váll-fej-nyak kapcsolatok (Barcsai)
Megfigyelendő: a vállak összetartozó ívének "arc-metszése".


Az arc részei

Általános törvényszerűségek: fő-arányok (szimmetria, síkmetszetek, a fül-orr sávja)
Mérő-egységünk: az orr (Sklapokkal burkolt nézetek, beléírható gömb-hármas)
Gömb a gömbben: a szem formája (golyó, a szemhéjjak sisakrostély-szerű külső gömbje, metszetvonal keresése) Szem-helyzetek (nyitott, zárt, félig nyílt)
Az alsó harmad: ajkak és áll (szimmetrikusan építkezzünk)
Az áll formája (állkapocs, toka, ádámcsutka)
A felső harmad: a homlok rejtett gömbjei
Haj-tan (sisak, úszósapka, fonatok, szalagok)
Fő- és mellékformák (síkok), egyéb illeszkedő formák, felületek ábrázolása (szemöldök-eresz, pofacsont, állkapocs, izmok) - A rajzolási sorrend kérdése
A karakter (a Picasso-féle beforgatott profil keresése)

Kompozíció

Háttér, gallér, ruházat, vállak - oldalmezők, tekintet, arckifejezés, stb.
Kiegészítő környezetre mindig szükségünk van, hogy leolvasható legyen a fej-tartás!

Technikák

     •     Tiszta-vonalas fejrajzok
     •     A vonalháló-rétegek sorrendje
     •     Tónusozás: ceruzák, szén, sanguine, kréta, tus
     •     Fények kiemelése (Csúcs-fény, radír-fény)
     •     Nem-fehér (szines) alapok előnyei
     •     Nedves technika: a lavírozás

 
Alaktan (4-5)

A) Gipsz - B) Élő model


     •     Inspiráló művészettörténeti előképek
     •     Elméleti rész (Tengelyek és Forgástestek)
     •     Minták és technikák
     •     Technikai bemutató
     •     Önálló munka, természet utáni rajzolás (kontraposztó)

A figura szerkezete (tengelyek, hengerek, egyszerűsített kapcsolatok)

     •     Történeti példázatok
     •     Elméleti rész
     •     Minták
     •     Technikai bemutató
     •     Önálló munka, természet után


Öltözetek (6)

     •     Elmélet (Drapéria-tan)
     •     Minták és technikák

     •     Természet-utáni kelme-rajzolás
     •     Részletek otthoni feldolgozása


Mozdulatok (7-9)
(Álló, ülő, fekvő helyzetek)

     •     Minták (A "gyors-rajzolás" módszere)
     •     Természet utáni lapok
     •     Gyűjtőmunka és helyszíni vázlataink tiszta-vonalas             átfogalmazása (Zárófeladatként csoportkép-kollázs             készül a krokik feldolgozásával)
Tevékenységek, lelkiállapotok (10-11)
(Jellemző mozdulatokkal ill. jelképes eszközökkel történő rajzbeli kifejezése)

     •     Történeti példák
     •     Minták
     •     Technikai bemutató
     •     Önálló munka, természet után
     •     Gyűjtőmunka, részletek


Nedves technikák (12)
(Lavírozás, fehér kiemelések)

     •     Történeti példák és saját minták
     •     Technikai bemutató
     •     Önálló munka, természet után


A tömeg ábrázolása (13)
(Középület-belsők, külső helyszín)

     •     Történeti előképeink
     •     Saját minták
     •     Önálló vázlatok
     •     Gyors-rajzolási kísérletek

 
 

 © Minden jog fenntartva. Dr. Méhes Balázs PhD egyetemi docens
ajánlott felbontás 1024×768