Megfigyelések


   Szerkesztések

  ¤ Perspektíva Helyreállítása Vetületekből
  ¤ Első Kocka - Szélső Kocka
  ¤ Kockarács
  ¤ Fókuszban a Térsarok
  ¤ Térsarok Kockatoronnyal
  ¤ Vetett Árnyék Szabadkézzel
  ¤ Ablakok
  ¤ Épület és Növény


   Külső feladatok


   Kurzusok


   Tanulmányok
 

ÉPÜLET és NÖVÉNY

 
Látványtervi kapcsolataKulcs-szavak: kompozíció, lavírozás, lépték, staffázs, takarásos perspektíva, térsík.
1. Építészeti látványterven a növényzet (továbbá - különböző térsíkokban - a felhők, a domborzat, kísérő-tárgyak és léptékadó figurák) szerepeltetésével a térhatás eredményesen fokozható.
2. Ezen a Gellérthegyi látképen (http://mehesb.rajzi.bme.hu/keptar/varoskep) háromféle térsíkot különböztethetünk meg. Az előtér lombjai és a háttér dombjai között feszül a középtér sziluettje.

3. A látványterv kellékei. Az épület perspektívájához szükségünk van egy alaprajzra és legalább két homlokzatra. A teljes kép tehát min. három vetület révén készül, majd kiegészül a környezet
elemeivel (növényzet, figurák, autók, utcabútorok, burkolatok, stb.).

4. A látvány komponálása (Képkivágás és kitakarás nézőkével).

5. Kellékeink célja (Irányítsuk a központi témára a néző figyelmét!).

6. Hiba-javításunk egyik fontos eszköze a takarás. (Mottó: Az orvos temet, az építész fásít!)

7. A környezet meghatározó szerephez jut az érzékelendő lépték kialakításában.
Számít a nézési irány és a szemmagasság felvétele is.

8. Tipikus hibák: Ablak, tető vagy más, hangsúlyos rész túlzott eltakarása megbillentheti
a kép egyensúlyát, sőt, az értelmezhetőséget is csökkentheti.

9. Hiba-korrigálás növénnyel: az előteret belógó fenyő-lomb tölti ki.

10. Vonalas növényábrázolások (pl. a Várfal-rajzon), pikkelyek, fürtök.
11. Távoli és közeli növényzet vonalas technikával (Előtérben: akár levelenként!).

12. Távlat kifejezése foltsűrítéssel (Sziluett, befoglaló tömeg, felületkövetés).

13. Takarásos perspektíva (Tisztavonal mint leggazdaságosabb ábrázolási mód).

14. Lavírozott technika (Tojások, pikkelyek - térsíkok a sakktábla-elv szerint).

15. Hangulatfestés staffázzsal (Illusztráció: Havas svéd sorházak, 1973, filctollal).

16. Fekete-fehér technika (Lejtő, domborzat, vetett-árnyék, rétegvonal, útjelzés).

 
 
*Ezt a füzetet a másodéves építészhallgatók összevont évfolyamának 1995. március 22-én tartott, piktogram-előadásom anyagából a Kari Habilitációs Bizottság számára állítottam össze (2oo4-ben).
 
 

 © Minden jog fenntartva. Dr. Méhes Balázs PhD egyetemi docens
ajánlott felbontás 1024×768