Megfigyelések


   Szerkesztések

  ¤ Perspektíva Helyreállítása Vetületekből
  ¤ Első Kocka - Szélső Kocka
  ¤ Kockarács
  ¤ Fókuszban a Térsarok
  ¤ Térsarok Kockatoronnyal
  ¤ Vetett Árnyék Szabadkézzel
  ¤ Ablakok
  ¤ Épület és Növény


   Külső feladatok


   Kurzusok


   Tanulmányok
 

ABLAKOK

ÉPÜLETTÖMEGEK FELÖLTÖZTETÉSE

(Perspektíva helyreállítása vetületekből)

 
 


Kulcs-szavak: átlós módszer (sarok-tükrözés), befoglaló szerkezeti háló, első kocka, felezősík, helyi kontraszt (vonalmenti tónus), képsík-mozaik, köztes ferde, PHV-feladat, szélső ferde, térsarok, vezérsugár, Y-csomópont.


I - Szerkezeti vázlat
 
     
Foglaljuk össze a "Perspektíva Helyreállítása Vetületekből" (PHV) típusú feladatok megoldásának munkamenetét!
 
           Részletesen l. "Térszerkesztés szabadkézzel - Fókuszban a térsarok".

           1.  Négyzethálót terítünk az összes vetületre.
           2.  Megállapítjuk, honnan és milyen magasságból nézzük az épülettömeget.
           3. Munka-asztalunkat körbevesszük vetületekkel, hogy egyszerre s a megfelelő helyzetben láthassuk a                 látványhoz szükséges lapokat. Az alaprajzot nézési irányba forgatjuk, hogy a választott nézőpont alulra                 kerüljön, a vezérsugár pedig függőleges legyen. Az első kockát fejből ill. az ún. "papírcsík-módszerrel"                 vázoljuk fel. A befoglaló szerkezeti rács többi kockáját saroktükrözéssel (átlós módszerrel) állítjuk elő.
           4. Mielőtt a belebonyolódnánk a felületi tagozatok, nyílások, falvastagságok részleteibe, feltétlenül vigyük                 fel a látható térfalakra a szerkezeti háló négyzet-osztásait!


II - Anyagok elkülönítése: ABLAKOK
 
 
     Miután a kialakult épület-tömeg külső felületén (érintőkből és egyéb szerkesztő-vonalakból szőtt) befoglaló hálókkal az azonos homlokzati elemeket sávokba, kötegekbe rendeztük, hozzáláthatunk az épületen megjelenő anyagok grafikai elkülönítéséhez.
     Az ablakfelületek egyik jellegzetessége a tükröződés. Elsősorban a kívül eső falszerkezet vastagsága duplázódik meg - a káva tükörképe jelentősen fokozza a mélységi hatást. A tok, a szárny, az osztások tükröződése az előbbiekhez hozzáadódik. Másik jellegzetességük az átlátszóság.
     Milyen tónusú legyen az ablak? Első pillantásra sötétnek tűnik az ablak - foltján belül világosnak gondoljuk az osztásokat. Alaposabban megfigyelve azonban kiderül, hogy nem mindegyik ablak-mozaik fekete. A gyakori ferde sraffozás záporesőt juttatja eszünkbe - vannak kevésbé unalmas eszközeink is a tónusozásra!GYAKRAN FELTETT hallgatói kérdés: Hogyan jelenítsük meg rajzunkon az ablakokat? Íme válaszom képekben, hét lépésre bontva:
 
 

                   A.
(A) Perspektíva: a homlokzat síkján kialakul a szerkezeti alapvonal-háló. Az oldalkeretek, szemöldök- és párkányvonalak összefésülését érintők révén valósítjuk meg. Eközben folyamatosan ellenőrizzük a valóság párhuzamosainak perspektivikus összetartását és az azonos szakaszok rövidülését.

(B) Vonalsűrítés: a fentiek szellemében, másod-vonalaink egyben javító-vonalak is. A falvastagság bejelölésével hátrafelé haladunk, a homlokzat síkját kávák ábrázolásával mélyítjük. Szerkezet-építő szakaszban az épülettömeget egyszerű dobozként kezeljük, s minden áttörést, eltérést egy idealizált, külső falsíkon jelölünk be.

B.                                C.
(C) Épületszerkezeti részletek: most következik a tok, a szárny, az osztások és a párkány bejelölése. Néhány nyílószárnnyal életre kelthető a homlokzat.

(D) Külső tagozatok:
keret, szemöldök, felületi osztás, anyagjelölések. "Foltsűrítéssel", amely egyféle elő-tónus, fokozatosan elkülönülnek a homlokzatképző anyagok képsík-mozaikjai. Legerősebb kontraszt a fényes és a matt (pl. üveg / nem-üveg) típusú anyagok között feszül.


D.                                E.
(E) Helyi kontraszt, a vonalmenti tónus: gondos megfigyeléssel a káva, falvastagság, osztások tükörképét továbbá az üvegen túli átlátszóságokat is berajzolhatjuk az üvegfelületbe. (Illusztrációnkon a felhők és a szomszéd ház, ill. a függöny és szoba-belső is felsejlik.)

(F) Átmenetek képzése
szürke-skála révén (tónusrétegek, vonal-hálók, egyéb technikák)


F.                 


 
(G) Anyag-színek: további rétegek segítségével.ÖSSZEFOGLALÁS


     Az épülettömeg perspektívája akkor sikerül, ha választott nézőpontunknak megfelelő hihetőséggel ábrázoljuk a befoglaló kockarács első elemét. Az első kocka szabadkezes megrajzolása után tovább építhetjük a szerkezeti rácsot, amelyhez később a vonatkozó részleteket illesztjük.
     Természet utáni rajzolásaink megfigyeléseire is szükségünk lesz a konstrukció felöltöztetéséhez. A helyi kontrasztok tudatos alkalmazását az előtér képsík-mozaikjain belüli finomabb átmenetek kövessék! Eltérő anyagú homlokzati foltok grafikusan vagy színezéssel választandók el.


Minták saját archívumból:

     •     példa ablak-mozaikra (Moha u.)
     •     példa előtérre (Bp. Budafoki út 17.)
     •     példa staffázsra (l. előbbi)
     •     példa technikákra (Rózsadomb)


Építész: Bor András (Bp. XII. Moha u.)                 

Építész: Benyó László (Rózsadombi    
SZOT-szálló átépítése, 1998) BENOLARK  

Budafoki út 17. lakóház ablakai, golyóstollal: A közeli ablak-foltokban rengeteg részlet jeleníthető meg: szomszédok, felhők, szobabelső, árnyékok és fények... Érdemes - a peremek mentén haladva - gondosan megfigyelni, sötét-e vagy világos az üveg?
 

 © Minden jog fenntartva. Dr. Méhes Balázs PhD egyetemi docens
ajánlott felbontás 1024×768