Megfigyelések


  ¤ Felvételi Előkészítő és Példatár
  ¤ Képes Kockatan
  ¤ Mérőképsík
  ¤ Tükröződő Torony-trió
  ¤ Körgyűrűk
  ¤ Székrajz Szöveggel
  ¤ Folyosórajz
  ¤ Fényárnyék


   Szerkesztések


   Külső feladatok


   Kurzusok


   Tanulmányok
 


KÖRGYŰRŰK

Szerkesztése szabadkézzel

 

TARTALOMJEGYZÉK*

1 - Szerkezeti rács
2 - Körszerkesztés
3 - "Égtáj-létrák"
4 - Keret-viszonyok
5 - Képsík-mozaikok
6 - Kiegészítések
7 - Ellenőrzés
8 - Ellipszisek
9 - Megfigyelések
 
Kulcs-szavak: átfedés, befoglaló forma, egyszerű geometriai forma (EGF), égtáj-létra, főirány, képsík-mozaik, keret-összemetsződés, kontúr-keret, négyzetlap-bordázat, nyolcad-pontos kör-szerkesztés, szerkezeti váz, tengelykereszt, vetület.
 


1. Szerkezeti rács

     Vetületeink tanulmányozása közben értelmeznünk kell a négyzetlapok között kialakuló távolságokat is! Célszerű égtájak szerint tájékozódni. Így beszélhetünk pl. észak-déli vagy kelet-nyugati tengelyről. A felülnézeten jól felismerhető a körgyűrű kiskockákból összeállított szerkezeti váza. A testcsoport bordázatát itt a függőleges síkú négyzetlapok alkotják. Az átlók révén gondosan ellenőrizzük a 4 x 4-es négyzethálót!2. Körszerkesztés

     Először a felülnézeten hajtjuk végre a kör szerkesztését.
     A teljes kört nyolcad-ívek darabjaiból, érintők közé szorítva illesztjük össze.
     A negyed körhöz tartozó külső kisnégyzet átlójával párhuzamosan, belül fut a nyolcad-pont érintője.
     A kisátló és az érintő közti távolság a félsugár egy ötöde.3. Az "égtáj-létrák" elemzése

     Egyenként, majd egymáshoz viszonyítva is figyeljük meg az "égtáj-létrákat"! Gondosan ábrázoljuk a nézőpontunkból látható átfedéseket is! Ne feledjük, hogy a teljes befoglaló forma részei a következők: egyik szárny + másik szárny + negatív forma foltjai.
4. Az "égtáj-létrák" viszonyítása

     Az "égtáj-létrákat" (mint képsík-mozaikokat) a főirányok közé szorítjuk. A mozaik szélső határait a legfelső és legalsó pontra illesztett fej- ill. talpvonalak képezik.5. Összemetsződések, átfedések, képsík-mozaikok

Ábránkon az égtáj-keretek összemetsződését elemezzük.
Főirányokat a szélső pontokra illesztjük. Eközben mérlegeljük a kiegészítő negatív formák arányát és tisztázzuk az össz-szélesség és össz-magasság viszonyát
A képsík-mozaikokat egyszerű geometriai formákra bontjuk.
Keret-összemetsződések megfigyelése:
                 Az északi keret bal széle harmadával metszi a nyugati keret tetejét...
                 Az északi keret aljának 3/4-e metszi a nyugati keret jobb felét...
Átfedések vizsgálata (a köztes folt "aránymérése").6. Az "égtáj-létrák" kiegészítése

     Átló-síkú négyzetek és közök rendszere
     Az "égtáj-létrákat" 4 x 4-es kockahálóra egészítjük ki.7. Ellenőrzések

     A hátsó "létra" négyzet-sora után a felső négyzet-háló kontrollját végezzük el. Mivel az átlók a valóságban párhuzamosak, perspektívában összetartónak látszanak.8. Ellipszisek

     A teljes körgyűrű szerkezeti hálója tizenhat kiskockából áll. Az alsó ellipszisnél elegendő néhány minimális vonal-darab megkeresése, hiszen a szélső alkotók már ismertek!9. Megfigyelések

     A szerkesztéssel egyidejű megfigyelések talán egyik legfontosabb állomása a "befoglaló forma" arányának megállapítása, munkánk elején. Gyakran az ívek "egymásba harapnak" (a köztes folt itt vonalkázva látszik), viszonyuk mindenképpen pontosan megfigyelendő. Végül érdemes a befoglaló kontúr-keretre az ívek összemetsződéseit ki is vetíteni.ÖSSZEFOGLALÁS


    A teljes körgyűrű szerkezeti hálója tizenhat kiskockából áll. A szerkesztéssel egyidejű megfigyelések fontos állomása a befoglaló forma arányának megállapítása és az ívek közötti viszony rögzítése. A testcsoport bordázatát valós és látszólagos négyzetlapok alkotják, melyeket a könnyebb tájékozódás kedvéért "égtáj-kereteknek" ("létráknak") neveztünk el. Ezek egymáshoz viszonyított megfigyelésében rejlik a hengergyűrű szerkezetének kulcsa.


 
*Ez a füzet a 2ooo-es év őszi félévének óra-vázlataiból készült.
 
 

 © Minden jog fenntartva. Dr. Méhes Balázs PhD egyetemi docens
ajánlott felbontás 1024×768