Háttér (Szakmai önéletrajz)
 
Háttér
(Szakmai önéletrajz)
 
 
Munkahelyem: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Postacím: 1521 Budapest) Építészmérnöki Kar, Rajzi és Formaismereti Tanszék (K. épület, III. emelet 1.)
E-mail: mehesb@t-online.hu

1 - Személyes rész


Születtem 1949. augusztus 5-én, Budapesten. Édesapám ügyvédi pályáját az 50-es évek politikája derékba törte, később radiológiai szakértőként dolgozott. Édesanyám a Magyar Nemzeti Bankból ment nyugdíjba. Apámtól a tudományos rendszerezés ambícióját, anyámtól az idegen nyelvek szeretetét - anyai nagyapám, Lakatos Artúr (1880 - 1968) festő- és iparművész tanártól pedig a művészi rajzolás tehetségét örököltem. Három nemzedék lakott együtt a Budafoki úti műterem-lakásban. Nagyapám 88 éves koráig szinte naponta festett. Szakmai pályámat az építészet, a művészet és az oktatás határai keretezik.

2 - Iskoláim

1967-ben érettségiztem a Budapesti Eötvös József Gimnázium német nyelvi tagozatán, kitűnő bizonyítvánnyal. 1967-72 között a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karának hallgatója voltam. Két évig Népköztársasági Ösztöndíjas is voltam. Jelesen diplomáztam. Svédországban a stockholmi TBV három hónapos nyelviskoláját végeztem el (1973). Ugyanitt az AMU-Center szaktanfolyamára is jártam ("Hálós tervezés a mérnöki gyakorlatban"). 1975/76-ban a strasbourgi iparművészeti főiskolán egy félévnyi belsőépítészetet hallgattam, M. Kuntz professzor úrnál. 1984-ben a BME pedagógiai szaktanfolyamát végeztem el.

3 - Nyelvtudásom

Jól beszélek, olvasok és írok németül, angolul és franciául. Mindhárom nyelvből megszereztem a felsőfokú állami nyelvvizsga-bizonyítványt (1971 - francia; 1994 - angol; 1995 - német). Tudok finnül és svédül is.

4 - Tanulmányútjaim

1971-ben a finn építész-szövetség (SAFA) meghívására nemzetközi városépítészeti szimpóziumon vettem részt Helsinkiben. Személyes külhoni kapcsolataim segítségével az 1973-76 közötti időszakban önálló tanulmányúton voltam Skandináviában ill. Franciaországban. Az Országos Ösztöndíj-Tanács révén kétszer utaztam be magyar építészként Dániát (1983, 1987). 1986-ban a Genti Műszaki Egyetemen (Belgium) jártam. 1992-ben Tempus-ösztöndíjjal két Franciaország-beli társ-intézményt látogattam meg (Párizs, Marseilles). 1994-ben Montpellier-ben egy hónapos továbbképzésen vettem részt a BME francia tagozatának oktatóival együtt. 1997-ben a tavaszi félévet a Strasbourgi Építészeti Főiskolán töltöttem, mint az AUPELF - UREF (Francia-nyelvű Felsőoktatási Intézmények Szövetsége) ösztöndíjasa.
2001/02-ben az őszi félévet Fulbright-ösztöndíjas vendégoktatóként az Egyesült Államokban töltöttem. Az Illinois-állambeli Urbana-Champaign Egyetem építészkarán szabadkézi rajzot tanítottam.

5 - Munkahelyeim

1972/73-ban építész-tervezőként Pintér Béla műtermében, a Budapesti Középület-tervező Vállalatnál kezdtem dolgozni (Hilton-szálló).
1974/75-ben Finnországban a tamperei Suvitie és Uusitalo építészek irodájában dolgoztam. Itt sokféle lakó-, közösségi és ipari épület külső és belső terveinek elkészítésében működtem közre.
1976-82 közötti időszakban a Budapesti Városépítő Tervező Vállalatnál alkalmaztak. Színterveket (Rákóczi út, Ferenc körút, Csepel), intézkedési terveket ("Utcabútorok"), felújítási terveket (Erzsébetváros), tanulmányterveket (Hajógyári Sportlétesítmények, Wesselényi utca) készítettem.

6 - Oktatói tevékenységem

Egyetemista koromban demonstrátorként (1970-72), később külső óraadóként (1973, 1976) részt vettem a BME Lakóépület-tervezési Tanszék tudományos és oktatói munkájában. Dr. Reischl Antal "Lakóépületek Tervezése" c. tankönyvének társ-illusztrátora voltam. Az akkoriban rendszeresen kiadott "Tájékoztatók" nevű tanszéki kiadványokban dolgoztam.
Az 1975/76-os tanévet a Strasbourg-i École Municipale des Arts Décoratifs (városi iparművészeti főiskola) töltöttem. F. Cacheux igazgató, szobrászművész megbízásából alkalmazott grafikát és alakrajzot tanítottam, tanársegédi minőségben. Itt készítettem az "Elmélkedés grafikája" (Le Graphisme de la Refléxion) c. feladatgyűjteményt.
1983 óta a BME Építészmérnöki karának Rajzi és Formaismereti Tanszékén oktatok. Az építész- ill. mérnökhallgatók számára szervezett tanmenetek nagy részében részt vettem az évek során (Rajz és kompozíció, Komplex- és diplomatervezés, Felnőtt-oktatás, Kiegészítő képzés, Felvételi előkészítők, rajztáborok, külföldi termelési gyakorlat).
1984 óta részt veszek az angol nyelvű térítéses képzésben (Freehand Drawing). 1991-től a Filière Francophone francia tagozaton is tanítok (Dessin et Forme). A mérnökkar német nyelvű rajzoktatása is az én feladatom volt (1992-94). A BME rektori Hivatalának közvetítésével a Fővárosi Munkaerőközpont előkészítő tanfolyamának "Rajz" c. tárgyát négy éven át oktattam.
A látni-tanítás elvén alapuló oktatási módszerem segítségével szeretném áthidalni a szabadkézi rajzot kiszorító, számítógép-imádó jelen és a hagyomány-ápoló, kézműves múlt között egyre mélyülő szakadékot. Személyes példa-adással (általában tanítványaimmal együtt rajzolok) azt kívánom bizonyítani, hogy a természet hűséges megfigyelése, a szorgalmas gyakorlás és a vonatkozó elméleti háttér részletes megismerése kifizetődő befektetés. Ezt a munkamódszert kitűnő tanáraimtól vettem át - nagyapámtól, Lakatos Artúr-tól és francia sógorom szobrászművész-apjától, Francois Cacheux-től.

7 - Kutatásaim

Rendszeresen készítek különféle oktatási témákban tanmeneteket, óravázlatokat és mintafeladatokat. Írtam és rajzoltam a szögletes testekről, a perspektíváról, a mérőképsíkról, a szerkezeti ferdékről, a szabályos és a szabálytalan belső terek rajzolásáról, az anyagábrázolásról, a vetületekről, a bútor-rajzról, a folyosók-, lépcsők ill. utcaképek térábrázolásáról, a növényrajzról, a látványtervről, az alakrajzról, a fejrajzról, a tónusról, az árnyékokról, a rajzolási sorrendről, a lavírozás technikájáról. Kutattam a napvédők formaképzését, a félnyereg-tetők összeépítését, az erkélyek forma-tanát. Kísérleteztem a szabadkézi rajzoktatás feladatgyűjteményének rendszerezésével is (1996).
1993-ban megszereztem az egyetemi doktori címet. Értekezésem címe: "A városkép és az épített jel kapcsolata - a Gellérthegyi Géniusz-szobor talpépítményeinek átalakítására tett javaslat tükrében". 1998-ban megszereztem a PhD fokozatot az építészeti szabadkézi távlatrajz szerkezeti felépítésének módszertani kérdéseiről írt disszertációmmal. Doktori szigorlataim minősítése mindkét esetben "summa cum laude" volt.

8 - Előadásaim

1984-ben Frankfurt/Oder-ben rendezett színelméleti konferencián önálló előadással szerepeltem ("Lakó- és középületek színtervezése hazánkban").
1984-ben a graz-i Műszaki Egyetem építészeti és tervezési intézetében (Prof. Anton Ginelli meghívására) előadást tartottam a BME Rajzi Tanszék pedagógiai tevékenységéről.
1990-ben és 1997-ben a pécsi Pollack Mihály Főiskolán (Marton Ákos docens úr meghívására) előadást tartottam "Építészet és Szabadkézi Rajz" ill. "Új módszerek az építészeti perspektíva-szerkezeti felépítésében" címmel.
1997-ben a Strasbourgi Építészeti Főiskolán (E.A.S.) előadáson mutattam be az "arányméréssel" kombinált redukciós eljárásomat az I-II. éves DEFA-hallgatóknak ("Une nouvelle approche méthodologique d'enseignement de la structure du dessin á main levée" ).
2001-ben a floridai Fort Lauderdale-ben a Florida Atlantic University építészkarán (Magyar Péter igazgató úr meghívására) előadáson mutattam be a szabadkézi perspektíva ellenőrzésére kifejlesztett aránymérő-eszközömet ("A New Approach...").
2002-ben a BME Építésznapok nevű rendezvény-sorozat keretében előadást tartottam a Bercsényi-Kollégiumban, "Fulbright-ösztöndíjjal Amerikában" címmel.
2oo4-ben a Kontinuitás c. Bardon Alfréd emlékére rendezett tanszéki szimpóziumon előadtam a "Tónus a vonal mentén - a Helyi Kontraszt" c. elméletemet.

9 - Pályázatok

A BME Képzőművészeti és Plakát-pályázatán első díjat nyertem 1970-ben. Egyetemistaként negyedéves komplex tervem első díjat nyert az "Egyetemisták a Fővárosért" c. pályázaton ("Lakótelep Kőbányán", korrektor: Dr. Schmidt Béla). 1971-ben "Nyaralók a Velencei tónál" (Dr. Vámossy Ferenccel közösen készített) pályázatunk megvételt nyert. Diplomatervemmel 1972-ben ("Szabadidő-központ a Martinovits-hegyen") a bulgáriai Várnában rendezett UIA-kongresszuson másodmagammal képviseltem a BME-t.
1976-ban a "Veszprémi Korszerű Családi Házak" c. ÉVM-pályázaton megvételt nyertem. 1977-ben a BVTV belső pályázatán a KÉV-Metró Munkásellátási Központ telepének tervezési jogát nyertük el beépítési tervünkkel (Braxatoris Andreával közösen). 1978-ban az "Alkotó Ifjúság" első díjjal és ÉVM-dícsérettel jutalmazta pályázatomat ("Új Módszerek Főútvonalak Színtervezésére").
1990-ben II. díjat nyertem a "Citadella és környéke" c. ötletpályázaton. 1990-ben megvételben részesült a "Rudas- és Rácz-fürdő rendezése és Gyógyszállók" c. pályázatom.

10 - Képzőművészeti munkásságom

Önálló kiállításaim:

1966, 1984 - Eötvös József Gimnázium, Budapest
1970 - BME, R-Klub
1974 - Tampere (S-U Toimisto), Finnország
1985 - KPVDSz-Klub, Budapest
1988 - Obertrum am See (Café Vierhaus) bei Salzburg, Ausztria
2004 - Magyar Építőművészek Szövetsége (Építészek Háza, Kós Károly terem), Budapest

Mint grafikus és építész-illusztrátor, számos rajzom jelent meg az évek során, itthon és külföldön. Legutóbb Dr. Vámossy Ferenc: Korunk építészete" c. tankönyvének második kiadásában jelent meg néhány chicago-i rajzom. 2003-ban a Dunakanyar Művészeti Hetek alkalmával meghirdetett zebegényi festőversenyen III. díjat nyertem a Kálvária-dombról nyíló kilátást színes tussal bemutató képemmel.

11 - Magántervezések

1977 óta tagja vagyok a Magántervezői Névjegyzéknek. Családi-házak, nyaralók, tetőtér-beépítések, átalakítások, pavilonok, belsők, irodák és néhány társasház (Bp.II. Endrődi S. u. 62, Bp. XII. Rácz A. u. 31, Bp. XII. Olt u. 8.) fűződik nevemhez.

12- Publikációk

"Illustrated Drawing of Cubic Forms - A Pedagogical Essay about the Beginnings of Drawing of Cubic Forms" - Periodica Politechnica, Bp. 1985/1-2 p. 35-48
"A városkép és az épített jel kapcsolata - a Gellérthegyi Géniusz-szobor talpépítményeinek átépítésére tett javaslat tükrében" - Doktori disszertáció, BME, 1993, Bp.
"Proceedings and Help to Determine Obliquity and/or Proportion respectively its Control in Perspective Depicting" - Patent Bulletin, Bp. 1997 (Danuvia, No. P 9700483)
"Az építészeti szabadkézi rajz szerkezeti felépítésének oktatása - új módszertani megközelítésben" - PhD-disszertáció, BME, Bp. 1997
"Egy új módszertani megközelítés az építészeti szabadkézi rajz oktatására" - Új Magyar Építőművészet, Bp. 1998/6 p. 59-61
"Architectural Freehand Drawing with Particular Attention to Structural Oblique Lines" (A Collection of Hand-Outs Supporting my Lectures held at the University of Illinois at Urbana-Champaign), UIUC, 2001, p. 1-67
"A Campus Walking Tour" (Selected pages of my Sketchbook), UIUC, 2001
"Construction of Cast Shadows in Perspective Rendering by Freehand", UIUC, 2001
"Utcarajzok szerkezeti felépítése" - www.epitészforum.hu/muhely-utopia - 2002
"Fulbright-osztöndíjjal Amerikában" - www.epitészforum.hu/muhely-utopia 2002.
"Tónus a vonal mentén - a Helyi Kontraszt" - www.epitészforum.hu/muhely-utopia - 2003
"Első kocka - szélső kocka" - www.epitészforum.hu/muhely-utopia - 2004
"Fókuszban a térsarok" - www.epitészforum.hu/muhely-utopia - 2005

"Lakatos Artúr festő- és iparművész tanár kiállításai - katalógusok, kritikák, újság-szemelvények", Bp. 2003, 54 o. (Kézirat)
"Lakatos Artúr bútorai - Staffirung egy életre " Szalon , Bp.2005.
"L. A. textiltervezői munkássága (A Goldberger ösztöndíjasa - a textiltervező L. A.)" Szalon, Bp. 2006/3
 

 © Minden jog fenntartva. Dr. Méhes Balázs PhD egyetemi docens
ajánlott felbontás 1024×768