Megfigyelések   Szerkesztések


   Külső feladatok   Kurzusok


   Tanulmányok

  ¤ Phd - Disszertáció
  ¤ Új Magyar Építőművészet-beli cikk (1998)
  ¤ "Utcarajzok szerkezeti felépítése" (2oo2)
  ¤ "Fulbright-ösztöndíjjal Amerikában" (2oo2)
  ¤ "Tónus a vonal mentén - a Helyi Kontraszt"
  ¤ Káoszból rend
  ¤ Küszöbszintek
 

UTCARAJZOK
SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE


Szerkezeti Felépítéséről
(Harmadéves Építészhallgatókkal a Budai Várban)

 
Kulcs-szavak: ablaksáv-ablaksor, aránymérés, egyszerű geometriai formák, főiránybeli vetítések, függőleges skála, helyi kontraszt, képsík-felbontásos módszer, képsík-mozaik, "köztes" ferdék, mérőképsík, mértékadó (szélső) ferdék, kezdőskálák részlet-halmozással, szerkezeti alapvonal-háló, törtvonalú utcafal, vezérsík.Bevezetésképpen tekintsünk át néhány utcarajz-típust az utca vonal-vezetése ill. a szemlélő nézőpontja szerint csoportosításban!1. ábra: Szabályos hálózat, egy iránypont, teresedő utca széles, hátsó vezérsíkkal
(Szeged - 1968)
  2. ábra: Egyoldalas, egyenes vonalú utcafal, közeli vezérsíkkal (Eger - 1985)
3. ábra: Féloldalas, ívelt, több iránypontos utcafal
(Pirani kikötő - 1972)4. ábra: Többoldalas, törtvonalú, lejtős utca
(Prága - 1966)
5. ábra: Kétoldalas, egy iránypontos, lejtős utca, távoli vezérsíkkal
(Stockholm, Seavagen - 1973)
6. ábra: Egy iránypontos utca, közeli és távoli vezérsíkkal (Stockholm - 1973)7. ábra: Hegyesszögű utca-sarok, több irányponttal (Koppenhága, Nyhavn - 1983)

8. ábra: Hátsó és középső vezérsík, törtvonalú, lejtős többszintes utca-hálózat, magas horizonttal
(Stockholm, 1973)Kompozíció

     Az utcarajz akkor látványos, ha van mélysége. Átlós vonalak a rajz közepébe terelik a szemlélő figyelmét. Lehetőleg olyan nézőpontot válasszunk, amelyből kitekintve mindkét oldalmezőbe jut rövidülő utcafal! Így keretbe foglalható a kép közép-részének főtémája: maga a távolba vesző utca (13-14. ábra).
     A rajz nem egyszerű másolás. Válogassunk hát, mit vegyünk be és mit hagyjunk ki a pillanatnyi valóságból! Bár a szerkesztés araszolva lépegető, "részlet-halmozásos" szakaszában átmeneti szerephez juthatnak autók, táblák, oszlopok, jelek, feliratok is - tanácsos később ezek egy részét visszaszorítani (15. ábra).


Szerkezeti alapvonalháló

     Amikor a valóság geometriájának perspektívikus változásait az ún. képsík-felbontásos módszerrel követjük, akkor a magunk elé képzelt mérőképsíkon könnyen mérhető, "Egyszerű Geometriai Formákra" bontjuk a látványt.
Ha nem adódik képsíkunkkal párhuzamos, torzulás-mentes "Vezérsík"     , mértékadó (szélső) ferdéink dőlés-méréséhez először néhány függőleges skálát kell építenünk. Alkalmas mérce kínálkozik erre pl. valamelyik közeli ablaksávban, vagy egy épület-sarok osztásai mentén.Analógia a "Folyosó"-rajzolással

Hasonlóságok:


     •     Vezérsík
     •     Horizont
     •     Függőleges skála
     •     Mértékadó ferdék
     •     Vetítések


9. ábra:
Az Úri utca dél felé nézve ( Lenke utcai sarok)        
Kompozíciós szerkezeti vázlat.
"Az erkély is vezérsík."    
 
Különbségek:


     Kanyargó utca esetében a homlokzatok sokszögű helyszínrajzra illeszkednek. Az utcafalak törtvonal mentén sorakoznak. Ebből következően az iránypontok megsokasodnak. Minden homlokzathoz saját enyészpont tartozik.
     Vizsgáljuk meg, hogy hogyan torzul perspektívában egy szabályos homlokzat-mező a horizont változásának függvényében (11. ábra). Szemből nézve az eresz és a lábazat vízszintes. (Lejtős utca esetében a lábazati mezőt - utólag - egy olyan derékszögű háromszöggel egészítjük ki, amelynek kisebbik befogója a járdavonalnak a vízszintes síktól való eltérését tartalmazza.) Perspektívában a homlokzat szabályos négyszögéből képsíkunkon trapéz lesz. A szélső ferdék pontos megrajzolása a szerkezeti váz felépítésének legkényesebb szakasza. Az eresz-alálátások ill. a lábazati rálátások mértéke a nézőpont és a homlokzat viszonyától függ. A szemsík helye döntő jelentőségű! Utcaszinten állva a lábazati él laposabbnak látszik, mint a legfelső födém-perem.

     Utcarajz nincs homlokzatrajz nélkül. Vizsgáljuk meg egyenként a törtvonalú utcafal összetevőit! Hogyan módosítja a távlat eredetileg szabályos vonalhálójukat?Az egyszerűsített homlokzat részei


     Szabadkézi rajzban a rövidülő homlokzat részeit célszerű csoportosítani.
     A (vízszintes) ablaksorok párkány- ill. szemöldök-vonalaira érintőket illesztünk. Az így kapott csíkokat összefüggő szalagként kezeljük. Egy-egy szint ablaksora nemcsak a nyílásokból, hanem az ablakok közötti falmezőből is áll.
     "Részlet-halmozásos módszerrel" pl. a homlokzat magassági méretét úgy kapjuk meg, hogy sorra megfigyeljük az egyik közeli ablaksáv (mint függőleges oszlop) alkotórészeit. A nyílásokon kívül az ablaksáv összetevői közé tartoznak még: párkányok, parapetek, az attika és a lábazati mező is. Az épületek sarkánál adódó felület-osztások ill. anyag-váltások is alkalmasak kezdőskála céljaira.

10. ábra: Strasbourg, a Kammerzell-ház - 1975

Példa az ablaksor-ablaksávra ill. a "saroklécre".
     Először a közeli, majd a távoli ablaksávval osztjuk részekre a rövidülő homlokzat trapéz-foltját. Ezután a köztes ablasávok beillesztése következik. Pontosabban szakaszolhatunk, ha az "átlós módszer" szabadkézi szerkesztését alkalmazzuk. Figyeljünk a tengelyekre is!
     Végül a homlokzat egyéb részleteit vázoljuk fel. Ha kevés az időnk, elegendő egyetlen közeli elem-sort alaposan megvizsgálni (azaz a helyszínen vetületeiben is megérteni az osztásokat, az egyes összetevők vastagságát, a kísérő díszítések mintázatát és rendszerét). Jegyzeteink révén az ismétlődések kidolgozásával később is boldogulunk.
     A sikeres otthoni kidolgozás egyik előfeltétele az, hogy még a helyszínen berajzoljuk - első tónusrétegként - az ún. "Helyi Kontraszt"-okat. Más szóval figyelmünkkel letapogatjuk a jelentősebb képsík-mozaikok határvonalait, miközben futólag bejelöljük a vonal sötét oldalát. Most tegyünk különbséget a "fekete" és a "fehér" ablak-szemek között is! (Sötét ablakhoz világos, világos ablakhoz pedig sötét körítő falmező tartozik.) Néhány megfelelő vonallal emlékeztessük magunkat a felület-osztásokra is (13. ábra).
     "Azonnali" tónus keletkezik ott, ahol a távlat miatt vonalas részleteink besűrűsödnek. Így pl. az eresz-tagozatok párhuzamos vonal-nyalábjai összetartanak, vagy a burkolatok felületosztásai hátrafelé rövidülnek.Mérések - ellenőrzések

     Ha az iránypont helye bizonytalan, "arányméréssel" vizsgáljuk meg a mértékadó ferdék dőlését. A mértékadó ferdék (eresz, lábazat) képezik a szélső szög-szárak. Ezek közé futtatjuk a valóság "köztes vízszinteseit" úgy, hogy azok rendre egy virtuális szög-csúcs (tehát az iránypont) felé tartsanak!
     Utólag a hagyományos szerkesztési eljárással is ellenőriznünk illik a (valóságban párhuzamos) vonal-csoportok összetartását. Keressük meg homlokzatonként a vonatkozó iránypontokat!
     Jelöljük be szemsíkunkat a közeli és a távoli függőleges skálán is! Célszerű megfigyelni sorstársaink fejének a háttérhez viszonyított helyzetét. Horizontunkat oldal-pillantással közvetlen környezetünkhöz (lent állva a földszinti ablaksorhoz, a lábazathoz, vagy más homlokzati osztáshoz) terjesztjük ki.


Tetőidomok kontúrjai

     A homlokzatok megrajzolása után a tetőket az utcafal törtvonalú szalagjára ültetjük fel. Most már van mihez viszonytani a tető-kontúrok töréspontjainak koordinátáit!
     Sarokházaknál a konty-vápa nem párhuzamos az oromfalak szarufa-irányú lejtésével. A térbeli ferdék a valóságban is szöget zárnak be egymással, ezért perspektívában még erősebbnek tűnik az összetartás.


Lejtő ábrázolása - Az utca szélessége

     Lejtős utcát az utcafalak lábazati háromszögeinek (ill. trapézainak) segítségével jelenítjük meg.
     Az utca szélességének ellenőrzésére is használható az említett "részlet-halmozásos" eljárás, amely kiegészíti a szokásos "ceruzás" méréseket. Ez a mellékelt esetben azt jelenti, hogy egyszerűsített befoglaló formákon (pl. az autó-kontúrokon) lépegetve, keresztirányban, közel és távol, a rajz síkjában néhányszor átszeljük az utcát.Példa a rajzolási sorrendre


11. ábra: Az "Alabárdos"-ház (Országház u.) rövidülő
homlokzata
- A Rajzolási Sorrend-hez.
Rövidülő utcafal első elemének szerkezeti vázlata


     Első vonalként
az ég foltját választom el a földtől. Félszemmel hunyorítva megkeresem a világos háttér és a sötétebb közép- ill. oldal-mezők határait. Ezzel szinte egyidőben (a parkoló autók körvonalain lépegetve) az előtérben felvázolom az utca szélességét is. A képet nagyjából átlósan tagolva fel-sejlenek az elsődleges befoglaló formák (12. ábra).

     A közeli függőleges skálát az "Alabárdos"-ház felém eső sarok-élén állítom fel. Mérőképsíkomat használva, ezen a kőosztáson olvasom le a horizont helyét. Kiválasztom azt a vízszintesen futó fal-hornyot, amelyik éppen párhuzamosnak tűnik (azaz takarásba kerül) a szem-magasságomig emelt rajztábla felső élével.
     A közeli függőleges skálát az "Alabárdos"-ház felém eső sarok-élén állítom fel. Mérőképsíkomat használva, ezen a kőosztáson olvasom le a horizont helyét. Kiválasztom azt a vízszintesen futó fal-hornyot, amelyik éppen párhuzamosnak tűnik (azaz takarásba kerül) a szem-magasságomig emelt rajztábla felső élével.
     A vízszintes skála teremtése a földszinti mezőben kezdődik: egyes állomásait nyílások, közök és feliratok alkotják. Így működik a gyakorlatban "részlet-halmozásos" módszerem. Ebben a műveletben a homlokfal síkjára merőlegesen állított cégér is engem támogat! Hasonlóan a szemközti Kollégium-homlokzattal, ez is a "Vezérsík" része. A felsorolt araszolás eredményeképpen előrajzolódik a kiindulásul választott homlokzat szélességi skálája.

     Az emeleti ablaksor részletei (főleg az attika mező kazettái) véglegesítik az első trapéz szélességi méretét. Általában a legsűrűbb részlet-sávnál érdemes végighaladni a homlokzaton. A "még éppen érthető" legkisebb részlet képezi azt a legnagyobb közös osztót, amellyel a vizsgált szekció tagolható.
     A legszélső ferde függőleges összetevőjének mérése következik. Most végzem az első vízszintes bevetítést rajztáblám felső élével. Az eresz távoli sarkát ahhoz a közeli sarokléchez viszonyítom, amelyik a függőleges skála szerepét játsza. Végre kialakul a trapéz meredek pereme. (Ez az egyenes valójában vízszintes, de mivel a perspektívában összetartónak tűnik, a lap széléhez képest ferde.)
     A homlokzat perspektívikus torzulásának pontos megrajzolása után a hozzátartozó tetőidom töréspontjainak koordinátáit is meghatározom. Más szóval "főiránybeli vetítéseket" végzek. Eddig tartott a rövidülő utcafal első, hozzám közeli alapegységének felvázolása.

     A többi házat (szín vagy méret szerint emlegetve) egymás után szomszédjaihoz illesztgetem, miközben sorban beazonosítom a párkányok és saroklécek metszéspontjait. A kapcsolódó ereszvonalak irányára is ügyelni kell. ("Párhuzamosak-e, vagy szöget zárnak-e be egymással?"). Minden egyes tetőeresz-sarkot célszerű a fenti, vetítéses módszerrel bemérni. Viszonyítási skálaként a korábban megfigyelt homlokzatok hálója szolgáljon.
     Miközben a kémények és a kémény-közök végső helyükre kerülnek, az ég-folt első vonalként felvázolt, sokszögű kontúrja is egyre pontosabb lesz. A kémények közötti mezők lényeges negatív formák az égen. A tetősíkok lejtéséről a kémény-talpak metszésvonala is sokat elárul. A tető-idomok végleges határvonalához további részletek megfigyelésével juthatunk el. A részlet-halmozás újabb stációit ebben a szerkesztési fázisban tetőablakok és oromfalak, anyag- és szín-váltások jelentik. Természet utáni rajzolásnál ezenkívül minden egyéb rész-osztás is alkalmas fogódzó lehet! Azt tapasztaltam, hogy a szabadkézi rajz szerkezeti felépítése során az új vonal "szövődik", azaz valamelyik előző vonal-csoporttal összehasonlítva találja meg pontos helyét a képen.

     Az imént ismertetett rajzolási sorrend saját módszerem körülírása. Lap-széli jegyzeteimet tekintsék tisztelt tanítványaim egyféle belső monológnak. Varázs-recept nincs, ez a kis füzet sem adhat az összes perspektívikus helyzetre érvényes megoldást! Szorgalmas gyakorlással azonban eljuthatunk addig a szintig, amikor majd belülről ráérzünk alkatunknak (és az adott helyzetnek) leginkább megfelelő szerkezet-építő sorrendre.
     Gondoljuk meg, hányféle ösvény vezet fel a csúcsra! Válasszunk hát képességeinkhez illő nehézségi fokot! Az eredmény remélhetőleg kárpótlást nyújt erőfeszítéseinkért. Tiszta vonalrajzban számomra az az igazi sikerélmény, amikor a (bizonytalanul) kezdő első és a (biztosan) beérkező utolsó szerkezeti vonal szinte egy pontban találkozik.

12. ábra: Illusztráció és belső monológ a "Rajzolási Sorrend" c. fejezethezhez.
Rajzolás közben saját szerkezet-építő lépéseimet irogattam fel a lap aljára, mintegy kívülről követve kezem nyomát.Rajzos válaszok ismétlődő hallgatói kérdésekre

(Hogyan található el az utca szélessége? Hová esik az eltakart járdavonal? Mit tegyünk az autókkal?
Hol kezdjünk? Hogyan tartsuk a lapot? Mennyire dolgozzuk ki rajzunkat a helyszínen?)


     Az utca szélességét a parkoló járművek körvonalainak vázlatos sorozatával rögzítem az előtérben ill. a távoli Vezérsíkban. (Ez a "részlethalmozás".) A baloldali, közeli függőleges skála kocsival takart alsó részét a "ceruzás mérés" szokásos módszerével hasonlítom a tisztán mérhető felső szakasz osztásaihoz. Így alakul ki a járdavonal feltételezett helye. Az egyes járda-szakaszok képzeletbeli meghosszabbítását (mérőkép-síkomon) belefuttatom a kész utcafalba, s távlati képüket az imént megfigyelt metszéspontok segítségével állítom helyre.

13. ábra: Az Országház utca dél felé tekintve.
Törtvonalú utcafalak határolják az oldalmezőket. Az előtérben az átlósan rakott kockakő-burkalatra utaló helyszíni jegyzetem látszik.     A tetőidomok és a szemközti oromfalak képsík-mozaikjait a homlokzatok szalagszerű felépítése után illesztem a már elkészült vonalhálóhoz. A töréspontok koordinátáit a lap széleivel párhuzamos ("főiránybeli") vetítésekkel állapítom meg.
     Az ilyen festői, tagolt, váltakozó párkány-magasságú utcafalakkal határolt látványhoz inkább a vízszintes (azaz fekvő téglalap-alakú) képkivágás illik. Álló helyzet túl sok égbolt- és előtér-részletezést kívánna.

14. ábra: A Táncsics Mihály utca dél felé nézve
- Kísérő rajz egy szóbeli magyarázathoz. (Tanítványaim kérdezték, hogyan lehet az utca szélességét és a járdavonalak irányát pontosan eltalálni?ÖSSZEFOGLALÁS


     •     Utcarajz nincsen megfelelő homlokzatrajz nélkül. Tanulmányozzuk ezért a közeli homlok-             zatok osztásrendjét szemből is!
     •     Törtvonalú utcafal esetében minden homlokzathoz saját enyészpont tartozik.
     •     A kontúr-vonalak töréspontjainak koordinátáit főiránybeli vetítésekkel rögzítjük a             kezdőskálákhoz.
     •     Szerkezeti ferdéink dőlés-méréséhez rajzoljunk függőleges skálát (pl. egy közeli épület-             sarok vagy ablaksáv részletezésével)!
     •     Ha az iránypont helye bizonytalan, akkor először a Mértékadó (szélső) Ferdéink             látszólagos dőlését vizsgáljuk meg, majd a "köztes ferdéket" a képzeletbeli szög-             csúcsba futtatjuk.
     •     Utcaszinten állva a lábazati él laposabbnak látszik, mint a legfelső eresz dőlése.
     •     Horizontunk és a látvány viszonyát úgy is tisztázhatjuk, hogy szemsíkunkat oldal-             pillantással egy közeli homlokzat osztásaihoz vetítjük ki.
     •     Szabadkézi rajzban minden új vonal "szövődik", azaz valamelyik régihez viszonyítva találja             meg helyét a képen.15. ábra: A törtvonalú utcafal szalagja - rövidülő homlokzatok egyszerűsített tagolása.
A mértékadó (szélső) ferdék mint eresz-vonalak egymással való összehasonlítása és a saroklécek osztásai. Az égboltra kirajzolódó kémény-közök negatív rész-foltjai ill "ég-osztás" felhőkkel.

 
 

 © Minden jog fenntartva. Dr. Méhes Balázs PhD egyetemi docens
ajánlott felbontás 1024×768