Megfigyelések   Szerkesztések


   Külső feladatok

  ¤ Helykereső vázlatok - Gellért-fürdő
  ¤ Tér mint Nagykocka-belső - Műegyetem Aulája
  ¤ Vezérsík - Vásárcsarnok
  ¤ Szabályos belső tér - Corvinus-aula
  ¤ Szépművészeti Múzeum Reneszánsz Csarnoka
  ¤ Szabálytalan belső tér - BME-Info

  ¤ Bazilika
  ¤ Operaház
  ¤ Fázisrajzok


   Kurzusok


   Tanulmányok
 

A GELLÉRT-FÜRDŐ VÁRÓCSARNOKA

Helykereső vázlatok és részlettanulmányok egy feladatkiírás kapcsán

 
Kulcs-szavak: alálátás háromszöge, aránymérés, főiránybeli vetítés, függőleges skála, helykereső vázlat, képkivágás, képsík-mozaik, iránypont, látókúp, "Mérőképsík", szélső ferde, szerkezeti alapvonal-háló (négyzethálós nagykocka-belső), vezérsík.


Időbeosztás

Első hét: Vázlatok (képkivágás, vetületek)
Második hét: Közbülső konzultáció (Találkozás a Tanszéken, majd kint folytatjuk)
Harmadik hét: a nagy kép befejezése


Beadandó a harmadik alkalom végén:

          egy db A/2-es részletesen kidolgozott távlati kép +
          A/4-es méretű dossziéban az előtanulmányok.


Értékelés

•     Perspektíva (a mélységi illúzió hihetősége, összetartás, rövidülés, takarás)
•     Kompozíció (képkivágás, előtér, a képsík-mezők aránya)
•     Technika (Befejezettség, tónus, a befektetett munka és az eredmény viszonya)


Támpontok a kezdéshez

     Ábrázolandó a teljes Tér, padlótól a mennyezetig, amennyi a szemlélő látókúpjába belefér. Helykereső vázlatok segítségével türelmesen válasszunk kedvező nézőpontot! Készüljünk fel a hosszú munkára - részletezzük a gazdag díszítéseket! Hozzunk magunkkal összehajtható rajz-széket, hogy ne csak az esetleges leülési lehetőségek befolyásolják választásunkat! Ez a pompás helyszín fal menti pamlagokat is kínál, de a galéria széles korlátjára dőlve is kényelmesen rajzolhatunk.


Javasolt nézőpontok

          A - Egy iránypontos perspektívák:


1. ábra: Helykereső vázlat - a földszint hossz - tengelyében, a bejárat felé fordulva
2. ábra: Helykereső vázlat - az előcsarnok hossz-tengelyében, a hátsó falikút irányába tekintve3. ábra: Térmetszet és helykereső vázlat
a galériáról a bejárat felé letekintve


4. ábra: Térmetszet és helykereső vázlat a nyolcszögletű galériáról a hátsó falikút irányába fordulva. Előtérben a galéria oszlop-lábas hídja látszik          B - Két iránypontos perspektívák:


5. ábra: Az oktogonális tér átlójában ülve
- A Vezérsík szerepét most a szemközti
szobor-fülkés fal tölti be.
     A helykereső vázlatok készítése során megismerkedünk a nagy Tér metszetével. Az egyszerűsített perspektíva négyzethálós nagykockabelsőt jelent. Az előkészítő fázisban sematizált tér-szerkezettel dolgozunk, mintha felállványozott és bedeszkázott térhatároló síkokat látnánk a díszes belső kiképzés helyén. Ne felejtsük el szemsíkunkat pontosan bejelölni! Mielőtt rövidülésben ábrázolnánk az oldalfalakat, érdemes egy-egy ismétlődő oldalmezőt szemből is megfigyelnünk, vagyis nézetben tanulmányoznunk.
     Előtanulmányainkat végül egy önálló tónus-tervvel egészíthetjük ki, amelyben tudatosan szétválasztjuk az önárnyékos és a vetett-árnyékos részeket, továbbá eredetük szerint csoportosítjuk a világos és sötét képsíkmozaikokat. A természetes fényeket az
üvegablakok és az átlátszó ajtók képviselik, a mesterségesek fényforrások pedig a különböző lámpások és fali karok füzérei, valamint ezek visszaverődései. A belső térben alkalmazott anyagok a fényeket eltérő módon tükrözik vagy nyelik el. Fordítsunk külön figyelmet arra, hogy ilyen átmenetekkel módosul egy-egy árnyék- vagy fény-tónus anyag- ill. felületváltások határán!6. ábra: Helykereső filctoll-vázlat
a földszinten, a fal mentén sorakozó pamlagok egyikén ülve tekintünk a bejárati íves nyílás felé.
7. ábra: Helykereső vázlat a galériáról,
a körgyűrűn túl a hátsó foyer árkádos homlokfala látszik.


Formák, anyagok, felületek

     Célszerű az előtér egyik ismétlődő részletét közelről tanulmányozni (pl. oszlopfej, oszlopláb, márvány-korlát, faragott karfa, lámpások, stb.) A díszes formák perspektívikus torzulásait jobban megértjük, ha a részletet körbejárjuk, s azt jellemző nézeteiből részletesen megrajzoljuk.
     Fektessünk képzeletbeli érintőket az ismétlődő építészeti elemek jellegzetes pontjaira! Hátrafelé haladva, figyeljük meg a motívumra vonatkoztatott perspektívikus "fogyás" mértékét!
     A szerkezet-építő fázisban a távlati kép mélységi hatását elsősorban a pontos vonalhálóval érjük el. Legfőbb eszközeink ekkor az összetartás, a rövidülés és a takarás. A felületosztások és anyagjelölések után következzenek majd a tónusok.


Részletek


     A mellékelt illusztrációkon kívül javasolhatjuk a következő motívumok részletes tanulmányozását: üvegtető, padlóminta, falburkolat, ablak-osztás, boltozat bordázata, ornamentika, padok faragása, lámpások, fríz, rácsozat, stb..
       8. ábra: A galéria áttört korlátjának ornamentikája9. ábra: Lizéna szemből és oldalról
10. ábra: Lizéna oszlopfő - perspektívában
 
11. ábra: A galéria konzolja - vetületi vázlatok
12. ábra: A galéria konzolja alulról nézve (perspektívikus előtanulmány)
 
 

 © Minden jog fenntartva. Dr. Méhes Balázs PhD egyetemi docens
ajánlott felbontás 1024×768