Megfigyelések   Szerkesztések


   Külső feladatok

  ¤ Helykereső vázlatok - Gellért-fürdő
  ¤ Tér mint Nagykocka-belső - Műegyetem Aulája
  ¤ Vezérsík - Vásárcsarnok
  ¤ Szabályos belső tér - Corvinus-aula
  ¤ Szépművészeti Múzeum Reneszánsz Csarnoka
  ¤ Szabálytalan belső tér - BME-Info

  ¤ Bazilika
  ¤ Operaház
  ¤ Fázisrajzok


   Kurzusok


   Tanulmányok
 

Szabályos Tér négyzethálós nagykocka-belsőként való felépítése

A MŰEGYETEM AULÁJA

Szabályos Belső Tér szerkezeti felépítése*
(Feladat-kiírás)

 
Kulcs-szavak: aránymérés, átlós módszer, "ceruzás mérés", Egyszerű Geometriai Forma, fél-motívum tükrözése, főirány, függőleges skála, háttér-belemetsződés, iránypont, képsík-mozaik, köztes ferde, "mérőképsík", negatív forma, nézőpont, "részlet-halmozás"(araszolás), szélső ferde, szemsík, szerkezeti alapvonal-háló, szimmetria, vetítés, vetület, vezérsík, Y-csomópont.

 
     Bevezetés

     Gondosan válasszunk kedvező nézőpontot! Törekedjünk a teljes térhatásra - a látványt lehetőleg padlótól mennyezetig ábrázoljuk! Készítsünk helykereső vázlatokat! Készüljünk fel alaposan a hosszú munkára. - legyen rajz-székünk!


Javasolt nézőpontok

I - Egy iránypontos perspektíva:
               (a) az Aula hossz- vagy kereszt-tengelyében
                              (1) földszinten - (2) galérián
               (b) a tér oldalfala mentén
                              (1) földszinten - (2) galérián
II - Két iránypontos perspektíva:
               (c) a tér átlójában (a sarok-oszloppal szemben)
                              (1) földszinten - (2) galérián
               (d) a tér oldalfala mellől
                              (1) földszinten - (2) galérián
III - Három iránypontos perspektíva (jobb rajzosoknak):
               (e) a galériáról lenézve
               (g) a földszintről felnézve
1. ábra: Egy iránypontos perspektíva - vázlat       
a galériáról, az Aula kereszt-tengelyében
             


     Előtanulmányok

     Úgy fogjuk fel a látvány szerkezetét, mintha a TÉR egy "négyzethálós nagykocka-belső" lenne! Értelmezzük vázlatosan a térhatároló síkok irányát! Egyszerűsítsük és csoportokba vonjuk össze az építészeti formákat, mintha azok ideiglenesen be lennének deszkázva! Keressük meg a nézőpontunkhoz tartozó horizontot! A rövidülő oldalfalak hiteles ábrázolásához célszerű előzetesen megismerkedni a Tér keresztmetszetével ill. falnézeteivel. Vetületi vázlatainkat lássuk el négyzetes modulhálóval! Alkalmas mérő-egységnek kínálkozik itt pl. az oszlopok magassága vagy a nyílások szélessége. Figyeljük meg egy-egy ismétlődő homlokzati mező szerkezetének belső logikáját!


2. ábra: Egy iránypontos perspektíva - az előzetes vázlat sarkalatos pontjainak feltüntetésével.

     Az oszlop-menti falfúgákat leszámolva felépítjük a függőleges skálát. A horizont megállapításához kikeressük azt a lépcsőfokot, amit éppen vonalban látunk. A falvastagságok hozzáadásával a vonalrajz mélységi hatása azonnal fokozódik.


3. ábra: Mező-méret részlethalmozással megvalósuló pontosítása

A szemközti ablakos fal, a lépcsőház rövidülő orsófalainak háromszögei, továbbá a lépcsőfokok összességének trapéz-alakú foltja teljesen kitöltik a vizsgált mezőt.


4. ábra: Egy iránypontos perspektíva - A "vezérsík"

     Vizsgáljuk meg, hány négyzetet írhatnánk a szemközti térfalra? Legyen a négyzet oldala pl. az oldalfal kisebbik mérete! Gondosan keressük meg a többi térhatároló síkra illeszthető négyzet-hálókat is! A rész-osztások választékát tekintve, mérő-egységként általában a legnagyobb közös osztót választhatjuk.


5. ábra: Két iránypontos perspektíva szerkezeti sorrendje


1 - A távoli sarokban felépítjük a függőleges skálát. Kiindulási egységnek használhatjuk a lábazat összevont tömbjét.
2 - Oldalpillantással megállapítjuk a horizontot.
3 - Az Aulára jellemző falfúgák leszámolásával pontosíthatjuk magassági mércénket.
4 - Szélső ferdéink kijelölik a vonatkozó iránypont helyét. A "köztes ferdéket" a szélső szögszárak közé szorítjuk. Utólag az összetartásokat külön-külön is ellenőriznünk kell.
5 - A vízszintes skála építése során egy-egy falmező virtuális szélességét ("ceruzás méréssel") a függőleges skálához hasonlítjuk.
6 - Az ismétlődő falmezők foltjait egymáshoz hasonlítjuk. A takarásokra is ügyelve, megvizsgáljuk az árkád-közök átlátásait.
7 - Eközben folyamatosan rajzoljuk a szerkezet-építéshez szükséges részleteket is: vizsgálódásunk vonalába eső falvastagságok, ívek, díszítmények, felület-osztások mind számítanak! Végül a tónusok vonalrétegei következnek.     Kidolgozás - formák, anyagok, felületek


     Egyes formák perspektívikus torzulásait jobban megértjük, ha előzetesen vetületi vázlatokat készítünk.
     Ismétlődő homlokzati elemekre képzeletbeli érintőket illesztünk. Figyeljük meg gondosan az azonos motívumok rövidülését! A visszatérő részletek csoportosításával ellenőrizhető a rövidülés mértéke.
     A szükséges mélységi hatást a tiszta-vonalas fázisban a helyes szerkezeti vonalhálóval érjük el (összetartás, rövidülés, takarás). A felületosztások és anyagjelölések részleges "folt-sűrítések" révén egyfajta elő-tónushoz juttatnak minket. Ez után következhetnek a különböző tónusok.
     A tónusozás első rétege a vonal menti ellentét-párok (más néven: "helyi kontraszt") megfigyeléséből származik. A későbbiek folyamán a képsík-mozaikok szélső tónus-értékei között szürke-skálák segítségével átmeneteket képzünk.
     Válasszuk ki az előtér egyik jellegzetes építészeti motívumát s készítsünk erről külön részlet-tanulmányt! (Pl. oszlopfej, oszlop-láb, mellvéd, lizéna, attika-díszítmény, stb.)ÖSSZEFOGLALÁS

     A szabályos belső tér szerkezetét négyzethálós nagykocka-belsőből származtatjuk. A szerkezet-építés idejére az építészeti formákat leegyszerűsítjük, mintha azok ideiglenesen be lennének deszkázva.
     A rövidülő oldalfalak hiteles ábrázolásához célszerű felvázolni a Tér négyzetes modulhálóval ellátandó falnézeteit. Eközben fokozatosan kitapasztaljuk az ismétlődő szerkezeti mezők belső logikáját. Előzetes vetületi vázlatok révén a részletformák perspektívikus torzulásai is jobban nyomon követhetők.
     A visszatérő motívumok csoportosításával részleteiben is ellenőrizhető a rövidülés mértéke.*Füzetben először 2oo2 tavaszán adtam közre: "A Központi Épület Aulája" címmel.
 

 © Minden jog fenntartva. Dr. Méhes Balázs PhD egyetemi docens
ajánlott felbontás 1024×768